Wij zijn Fred en José Doornbos.
Vroeger had ik een droom om later veel honden en andere beestjes te hebben.
Deze droom is 38 jaar geleden uitgekomen , toen kwamen we te wonen in Drenthe midden op de heide.
Op dit ogenblik hebben we 10 Tatrahonden en een koppeltje mini appaloosa's .
Momenteel hebben we zo’n 25 jaar Tatrahonden en we zijn erg gecharmeerd van dit ras.
Op dit moment hebben wij 10 Tatrahonden tussen de 18 maanden en 12 jaar.
Zowel het uiterlijk van de Tatrahonden als het karakter van deze honden vinden we geweldig
Veel aandacht wordt besteed aan de opvoeding van onze jonge Tatra’s en praktisch elke dag komen ze wel in de drukte en gaan allemaal naar de hondenschool.
Wij proberen uit een gezonde, mooie en lieve moederhond, goede gezonde rastypische Tatra pupjes te fokken.
Waarbij bij de keuze van de vaderhond echt niet over een nacht ijs wordt gegaan.
De pupjes worden in huis geboren en krijgen alle liefde en zorg wat ze maakt tot blije witte pluisjes, en deze taak mag de nieuwe eigenaar dan overnemen.
U bent altijd welkom om dingen te vragen en onze moederhonden te komen bekijken.
Tel 0528-321526 of mail ewakalina@hetnet.nl.
---------------------------------------------

We are Fred and José Doornbos.
I used to have a dream to have many dogs and other animals later.
This dream came true 38 years ago, when we came to live in Drenthe in the middle of the heath.
We currently have 10 Tatra Dogs and a pair of mini Appaloosas.
We have currently had Tatra dogs for about 25 years and we are very fond of this breed.
We currently have 10 Tatra dogs between the ages of 18 months and 12 years.
We love both the appearance of the Tatra dogs and the character of these dogs
A lot of attention is paid to the education of our young Tatras and practically every day they come into the crowds and all go to dog school.
We try to breed good healthy breed-typical Tatra puppies from a healthy, beautiful and sweet mother dog.
Where the choice of the father dog is really not made overnight.
The puppies are born in the house and receive all the love and care, which makes them happy white fluff, and the new owner can then take over this task.
You are always welcome to ask questions and come and see our mother dogs.
Tel 0528-321526 or email ewakalina@hetnet.nl.
------------------------------------------

Tatrakennel Sniezyka Bajka