Tatrahond.com

Land van herkomst:                                                     Polen                                                                                                    
 
Algemeen voorkomen:              

Een sterke compact gebouwde hond die kracht en beweeglijkheid uitstraalt.

Proporties :                                  

Rechthoekig gebouwd , de lichaamslengte van de reuen is iets korter dan van de teven.

Karakter :                                       

Rustig intelligent en oplettend, terughoudend maar onverschrokken.
                                                      
Hoofd :                                           

Droog in goede verhouding tot het lichaam, gedragen op gemiddelde hoogte zowel in stand en in beweging.
 
Schedel :   

Een duidelijke stop maar zonder abrupte overgang.
De neus moet zwart zijn van een gemiddelde grote.
De snuit is krachtig geleidelijk toelopend , de lengte van de snuit is ietwat groter of gelijk  aan de lengte van de schedel.

De lippen moeten strak aangesloten zijn en de randen zijn donker gepigmenteerd.
 
Tanden : 

Sterk en regelmatig, schaargebit, tanggebit is toegestaan.

Ogen :

Middelmatig groot, uitdrukkingsvol, ietwat schuin staand , Iris donkerbruin, de oogranden zijn donker.


Oren :

Aanzet op de hoogte van de buitenste ooghoek of iets hoger.
Van gemiddelde lengte en vrij dik, driehoekig van vorm en goed behaard.

De voorrand  van het oor is goed aanliggend aan het hoofd, de oorschelp is beweeglijk.

Hals :

Van gemiddelde lengte , gespierd, zonder keelhuid, met overvloedige manen.
De bovenlijn van de hals is hoger dan bovenlijn ven het lichaam.

Lichaam : 

De schoft is duidelijk gemarkeerd en breed. 

De rug is horizontaal en recht.
De lendenen zijn breed en goed verbindend.
De borstkas is diep.
De ribben staan schuin ,tamelijk vlak.
De buik iets oplopend .

Staart :

Niet te hoog aangezet ,gedragen onder de rug lijn , indien opgewonden boven  de  rug lijn gedragen maar niet gekruld
Hangend reikt de staartpunt tenminste tot het spronggewricht.

Ledematen voor :

De voorbenen zijn gespierd met sterkt botten maar niet te zwaar, van voren bekeken                  recht  en parallel.
De schouderbladen zijn iets hellend en goed aangesloten aan het lichaam.                               
De polsen staan iets schuin.
De voeten zijn compact ovaal van vorm als een grote vuist, met haren tussen de tenen.
De voetzolen zijn sterk, harden ,donker , de nagels zijn sterk harden en donker.

Ledematen achter :

De achterbenen zijn van achteren gezien recht, van opzij gezien iets naar achteren geplaatst
en matig gehoekt ,dit wil echter niet zeggen niet gehoekt of stijl!
De  hak is van opzij gezien recht, de voeten zijn als de omschrijven van voorvoeten.

Vacht :

De hals en het lichaam zijn bedekt met lang dik, recht of iets   golvend haar dat hard aanvoelt
met overvloedige onder vacht.
De kleur van de vacht is wit.
Het kan voorkomen dat sommige honden crème kleurig zijn op de rug en de oren,
wat niet zegt dat het geenrashond is, maar dit is niet gewenst!
     

Hoogte :

De schofthoogte voor reuen 65-70 cm
De schofthoogte voor teven  60-65 cm                                      De hoogte mag maximaal 3cm hoger dan de standaard zijn.
De hoogte boven deze maten is niet goed ,omdat het niet overeen komt met de bouw van de hond en ook niet met de beweging, dan wordt de hond gediskwalificeerd voor gebruik.

Origin: Poland

General appearance: A strong compact built dog, portraying strength and mobility. 

Proportions: Rectangular build, body length of the males is slightly shorter than the female. 

Temperament: Quiet, intelligent and alert, reserved yet fearless. 

Head: Dry, in proper proportion to the body, head is held at a moderate height during movement and whilst standing. 

Skull: A clear stop however without an abrupt transition. The nose is black and of average size. The snout is powerful and has a gradual descend, the length of the 
snout is a slightly bigger or equal to the length of the skull. The lips are tightly shut, and the edges are darkly pigmented. 

Teeth: Strong and regular, scissor bite. A level bite however is allowed.

Eyes: Medium size, expressive, slightly slanted, iris is dark brown and the eye rims are dark.

Ears: Set at the height of the outer eye canthus or slightly higher. Thick, medium length ears, triangular and well covered in hair. the front edge of the ear is well based on the head, the auricle is moveable. 

Neck: Of medium length, muscular, no throat skin, and plentiful manes. the top line of the neck is higher than the top line of the body. 

Body: The withers is clearly visible and broad. The back is horizontal and straight. The loins are broad and well connected. The chest is deep. The ribs are slanted, and reasonably flat. The belly is slightly drawn up.   

Tail: Not set too high, carried below the backline, in state of ecstatic carried above the backline however not curled. When hanging the point of the tail will reach the hock.

Forelimbs: the front legs are muscular with strong bones though not too heavy, from the front view straight and parallel. The shoulder blades are inclined and well set on the body. A slightly slanting pastern. The feet are compact, oval shaped like a fist with hair between the toes. The pads are strong, hard and dark as well as the nails. 

Hindlimbs: the hindlegs are straight from the rearview, from the side view the hindlegs are are towards the rear and moderately angled, however this does not mean they are not angled or straight. The hock is straight from the side view, the feet are as described in the forelimbs. 

Coat: Hair on the head, snout, the front of the forefeet and the hindfeet from the hock down the hair is short and dense. The neck and the body are covered with long, thick, straight or wavy hair which feels harsh with an abundant undercoat. The colour of the coat is white. Some dogs have a creme colouring on the back and ears, this does not mean it's not a breed dog but it isn't desirable in the breed. 

Height: Height at the withers for males: 65 - 70 cm. Height at the withers for females: 60 - 65 cm. The height is allowed to be 3 cm higher than breed standard.
The height above these sizes is not desirable due to it not matching the build or movement of the dog, this will disqualify a dog for breeding.

Tatrakennel Sniezyka Bajka

Tatrahond.com